Veľká Domaša - sumec, 235 cm, 97 kg

 

Rybársky revír číslo 4-3330 - VN Domaša. Vodná plocha nádrže od telesa hrádze po cestný most pri obci Lomné - 1420 ha. Rybolov povolené po celý rok, lov rýb z lodiek a zavážanie nástrah je povolené. Platia individuálne doby ochrany druhov rýb [rybolovný poriadok možno vyžiadať pri kúpe povolenia]. Na vyznačenom úseku Turany - Lomné po cestný most je pri obci Lomné lov rýb od 16.03. do 30.06. zakázaný. Vo VN Domaša žije 25 druhov sladkovodných rýb, hlavné zastúpenie tu má kapor, pleskáč, zubáč, boleň, ostriež, šťuka, úhor, podustva, nosáľ, sumec.

 

www.vndomasa.estranky.sk

www.reviry.sk

www.rrr.sk

 

 

 

 

 

 

 

 

Domaša - Rybolov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

  Veľká Domaša - sumec, 224 cm, 81 kg

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Rybolov

 

 

Rybársky revír vodná nádrž Veľká Domaša

 

Vo vodnej nádrži Domaša žije 25 druhov sladkovodných rýb. Hlavné zastúpenie tu má kapor, pleskáč, zubáč, boleň, ostriež, šťuka, úhor, podustva, nosáľ, sumec, lieň a amur. V roku 1998 tu bola po prvýkrát nasadená jedna tona lososovitých rýb, ako sú pstruhy potočné a dúhové, ale aj sivone. Rybolov je povolený po celý rok, je však potrebné dodržiavať čas individuálnej ochrany rýb. Lov rýb z lodiek a zavážanie nástrah je povolené. Platia individuálne doby ochrany druhov rýb, rybolovný poriadok si možno vyžiadať pri kúpe povolenia. Pri obci Lomné je chránená rybárska oblasť.

 

 

Rybársky revír vodná nádrž Malá Domaša

 

Hlavné druhy rýb sú kapor, amur, tolstolobik, šťuka, úhor, plotica, červenica, boleň, jalec hlavatý a pleskáč.

 

 

Ďalšie rybárske lokality

 

Tovarné, rybník BOR - kapor, zubáč, úhor Nižný Hrušov, rybník - kapor Rakovec, rybník - pstruhový revír Rieka Topľa - kapor, podustva, šťuka Rieka Ondava - kapor, podustva, zubáč, pstruh, lipeň

 

 

Povolenia na rybolov

 

Predaj povolení na lov rýb pre rybársky revír VN Domaša [číslo 4-3330-1-1] - Juraj Hricko, Nová Kelča 101, Tel.: Mobil: 0918 711 541, 0905 778 741

Predaj povolení na lov rýb pre rybársky revír VN Domaša [číslo 4-3330-1-1] - Marta Makarová, Nová Kelča 101, Tel.: 057/4479 011

Slovenský rybársky zväz Nová Kelča, Tel.: 057/4499 210, 057/4479 011, Mobil: 0905 778 741

Miestna organizácia Slovenského rybárskeho zväzu, Vranov nad Topľou, Mobil: 0905 959 428

 

 

Rybárske lístky

 

Štátne rybárske lístky vydáva Mestský úrad vo Vranove nad Topľou, Tel.: 057/4422 551, Kancelária prvého kontaktu.

 

 

Ako vybaviť rybársky lístok

 

Tlačivo - rybársky lístok 

 

Rybársky revír VN Domaša (číslo 4-3330-1-1): www.vndomasa.estranky.sk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.sports.sk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Časopis Poľovníctvo a rybárstvo - www.polovnictvoarybarstvo.sk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Časopis Ryby Rybky Rybičky - www.rrr.sk

 

* * * * *

 

 

www.velkadomasa.szm.sk       www.walter.giba.szm.sk       domasa@post.sk       walter.giba@post.sk       © 2006 WALTER