Domaša - Potápanie

 

 

 

 

 

 

www.potapanie.info

 

 

 

 

 

 

 

 

Dno vodnej nádrže Domaša - potápanie:

 

Fauna: Slávka jedlá, ostriež, šťuka, zubáč, plotica, kapor, sumček americký, sumec, úhor a ďalšie druhy sladkovodných rýb.

Potápanie: Priemerná viditeľnosť je asi 2 - 5 m, v letných mesiacoch aj menej. Dno je prevažne ílovito - bahnité bez významného porastu vodných rastlín. Najviac rastlín je okolo brehov do hĺbky 3 - 4 m. Dno sa mierne zvažuje a je málo členité. Max. prevádzková hladina je 162,4 m n. m. a max. vodný objem je 166,5 mil. m3. Vodná nádrž Veľká Domaša sa nachádza v okresoch Vranov nad Topľou a Stropkov (štátna cesta č. 557). Vznikla zaplavením údolia medzi dedinami: Turany nad Ondavou, Lomné, Bžany, Petejovce, Valkov, Kelča, Trepec, Dobrá nad Ondavou a Veľká Domaša vodami rieky Ondava.

 

 

 

Potápanie

v lokalitách

Domaše:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lokalita Trepec: Zaujímavé potápanie je pod kostolíkom na pravej strane, kde sú ešte pozostatky domov. K videniu sú tam zborené základy domov, plotne, pivnice a zbytky nosných múrov s trčiacimi armatúrami (hrozí možnosť zachytenia sa). Prístup na túto lokalitu je obtiažny. Treba ísť cez stredisko Dobrá (ľavá strana) a za chatou SAD zabočiť doprava a po poľnej ceste asi 5 km. V letných mesiacoch keď je sucho sa tam dá dostať aj osobným autom. Na ceste je veľa výmoľov a často sú plné vody, možnosť poškodenia auta s nižším podvozkom. Ďalší prístup je zo strediska Valkov - Tišava, ale kvôli popadaným stromom sa tam nedá dostať autom. Vhodné použiť čln z náprotivnej strany (ľahký prístup autom na Nová Kelča - Krym)

Lokalita Kelča: Potápanie pred kostolíkom a smerom proti prúdu. Zrúcaniny častí domov podobne ako na Trepci. Ľahký prístup z cesty č. 557.

Lokalita Dobrá: Potápanie na výbežku pri chatovej oblasti na severnej strane strediska Dobrá. Možnosť vidieť nepatrné zvyšky domov, ale bohatší výskyt ostriežov, zubáčov a šťúk v poraste vodných rastlín okolo brehu. V noci je vidieť úhory a menšie sumce.

Lokalita Monika: Treba sa vybrať od pláže smerom ku priehradnému múru. Vo vode popri brehu sú nahádzané balvany, ktoré poskytujú skrýše pre ryby.

Lokalita Eva: Na ľavej (južnej) strane zátoky videný v noci sumček americký a väčšie množstvo rýb. Cez deň je to lokalita typu mesačná krajina.

Lokalita Zátoka Zajačia Debra: Je to zátoka s hĺbkou 4 - 6 m, ktorá sa pri vyústení rázne lomí a padá do hĺbky okolo 15 - 20 m!!! Na tejto lokalite sa v roku 2000, pri potápaní z člna utopil humenský potápač. Mimo zátoky sú pod vodou pne stromov a pod nimi je možné vidieť ostriežov. V dierach v dne sú ukryté úhory, ktoré sa v noci vyberajú hľadať potravu. Smerom z Turan nad Ondavou treba za starým benzínovým čerpadlom (už tam nie je) odbočiť doprava a zase doprava (zákaz vjazdu), tým sa dostanete do údolia (chatová osada) a odtiaľ do zátoky. Je tam dobrý prístup k vode (20 m od cesty).

Lokalita Valkov - Tišava: Dostanete sa tam z Tišavy po lesnej ceste až k zátoke. Na ľavej strane zátoky je v hĺbke 2 - 5 m ponorená zvislá skala, okolo ktorej sa zdržiavajú ostrieže a šťuky. Tiež je tam možné vidieť pne stromov a v ich blízkosti aj zubáče. V noci je táto lokalita zaujímavejšia ako cez deň.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Video - Domaša - odkrytý Trepec pri nízkej hladine: Trepec 1: TU! + Trepec 2: TU!  + Trepec 3: TU!  + Trepec 4: TU! + Trepec 5: TU!

 

 

Video - Domaša 2011 - 2012 - odkryté základy domov z obce Kelča, priepusty, stará cesta [v minutáži 03:53]: TU!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Video

 

Ponor pod ľadom Domaša - Dobrá: TU!

 

Potápač: Marek Kanaš

www.potapanie.info

Dátum: 13.01.2008

Domaša - Dobrá

Teplota vzduchu: 5° C

Teplota vody: 1° C

 

 

Domaša - Nočný ponor: TU!

 

 

Pod hladinou Domaše: TU!

 

 

 

Fotogaléria

 

Potápannie v lokalite bývalej obce Dobrá nad Ondavou

 

Potápač: Marek Kanaš

www.potapanie.info

Dátum: 20.05.2007

Domaša - Dobrá

Teplota vody: 15° C

Popis: Perfektná viditeľnosť, cca 4 - 5 m

Videné: Pivnice, kamenné ploty, kotvy, čln, kmene, konáre, ikry...

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* * * * *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* * * * *

 

 

 

 

Ďalšie fotografie:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stará cesta do Vranova nad Topľou pri Novej Kelči pri poklese hladiny vodnej nádrže Domaša

  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Základy na Novej Kelči po bývalej obci Kelča pri poklese hladiny Domaše

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zvyšky základov a armatúr zo zatopenej obce Trepec, vpravo Kostol Najsvätejšieho Srdca Ježišovho z roku 1890

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Základy domov z bývalej obce Petejovce pri poklese hladiny Domaše

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                Odkrytie dna pri poklese hladiny pred priehradou                                Bývala zemiakáreň z bývalej obce Veľká Domaša - R. O. Eva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dno pred priehradou počas výstavby v 60. rokoch 20. storočia        Výpusty pre odber vody k vodnej elektrárni + spodný výpust

 

 

Viac historických fotografií v podstránke: HISTÓRIA DOMAŠE

 

 

   Mapa Domaša z roku 1957

                                kliknuť pre zväčšenie ->

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.velkadomasa.szm.sk       www.walter.giba.szm.sk       domasa@post.sk       walter.giba@post.sk       © 2006 WALTER