Domaša

 

 

Vodná nádrž Veľká Domaša

 

Priehradné jazero v horskom prostredí Nízkych Beskýd, napájané vodami Ondavy. Priehrada bola vybudovaná v r. 1962 - 1966 proti jarným záplavám na Východoslovenskej nížine, ako zdroj vody pre rozvíjajúci sa priemysel a výrobu elektrickej energie. Vody Ondavy zaplavili 6 obcí úplne a 2 čiastočne. Vodná plocha pri max. hladine 1 422 ha. Hladina nevykazuje veľké výkyvy, najväčšia hĺbka 25 m, plavebné hĺbky 8 - 15 m, dĺžka 14 km, max. šírka 4 km. Vodné dielo je v teplomilnej klimatickej oblasti, priemerná teplota vody v letnom období je 20 °C. Okrem kúpania a vodných športov sú tu veľmi dobré podmienky na rybolov, žije tu 23 druhov rýb. Na západných svahoch, ktoré sú zalesnené, rastú hojne huby. Na východnej strane sú polia a lúky. Na východných brehoch priehrady sú vybudované rekreačné strediska Poľany - Monika, Holčíkovce - Eva, Nová Kelča a Turany nad Ondavou, na západných brehoch Mládežnícka osada, Dobrá, Tišava a Valkov. V letnom období sú zabezpečené výletné plavby previdelnou lodnou dopravou medzi prístavmi.

 

 

 

Rekreačné strediská:

 

Dobrá

 

Pôvodne obec Dobrá nad Ondavou, ktorá bola zatopená vodnou nádržou Domaša v 60-tych rokoch. Pôvodné obyvateľstvo vysťahované. Teraz rekreačné stredisko v pekne situovaných priestoroch zátoky. Sú tu hotely Dobrá, Domaša (Bogárka), veľký autokemping, parkoviská, občerstvenie, jedáleň, obchody, PNS, prístav, lyžiarský vlek. Východisko turisticky značkovaných chodníkov.

 

 

Mládežnícka osada

 

Rekreačné stredisko zamerané na rekreáciu mládeže s chatou a príslušným vybavením.

 

 

Poľany - Monika

 

Rekreačné stredisko pri priehradnom múre, s výborným výhľadom na takmer celé jazero. Hotely: Poľana, Zlatý klas, Ventus, jedáleň, reštaurácia Koliba, Monika. Autokemping, Chatová osada Čierna perla, podnikové chaty, prístav, upravená pláž, parkoviská, požičovňa športových potrieb, bufety, obchody, PNS. Červene značený turistický chodník.

 

 

Holčíkovce - Eva

 

Rekreačné stredisko situované na východnom brehu Domaše. V peknom prostredí sa tu nachádza autokemping, verejné táborisko, chatová osada, parkoviská, pláže, lodenica s prístavom. Reštaurácia Eva, Idea, bufet, obchody, požičovňa športových potrieb. Dobré podmienky na plávanie a vodné športy.

 

 

Nová Kelča - Krym

 

Nová obec a rekreačné stredisko na východnom brehu Domaše. Vznikli v roku 1965 namiesto zaplavených obcí Kelča a Veľká Domaša. Zo zaplavenej obce zostal iba kostol barokovo-rokokový z r. 1780. Sú tu dva sírovodíkovo-metánové minerálne pramene. Pri obci je rekreačná oblasť s hotelom, ubytovňou, verejnými táboriskami, reštauráciou, obchodmi, PNS, prístavom, upravenou plážou, parkoviskami. Sú tu podnikové chatové osady s možnosťou ubytovania a stravovania: Bukóza, Chemes, Snaha, LTZ a Salaš Alpina. V blízkosti malé rekreačné stredisko Krym.

 

 

Turany nad Ondavou

 

Rekreačné stredisko s parkoviskom a autokempingom. Pre nízku hladinu a sústavné zanášanie dna v hornej časti vodnej nádrže je stredisko nevyužívané.

 

 

Valkov - Tišava

 

Rekreačné stredisko v krajinársky peknom prírodnom prostredí, na západnom brehu Veľkej Domaše, obklopené výbežkami hôr. Ubytovanie možné v hoteloch Šport, Juven a Tesla, Tatra, ZIPP, Kožiar, Valkov. Reštaurácia Kotva, kemping, parkoviská, upravená pláž, vodné športy, plávanie. Východisko turisticky značkovaných chodníkov. V blízkosti Valkova sa nachádza rekreačné stredisko Tišava v peknej zátoke. Je tu reštaurácia, kemping, parkovisko, hotel Cestných stavieb.

 

 

 

www.velkadomasa.szm.sk       www.walter.giba.szm.sk       domasa@post.sk       walter.giba@post.sk       © 2006 WALTER